Spårtrafik:   Säkra  -  styra  -  köra

Bakgrund
Historik
Basfakta               Ritningar

Förregling och ställverk  Interlocking

Linjeblockering Block 

CTC, fjb - fjärrstyrning 

Signaler   Signals
Vägskydd  Level Crossings

Telekom

Lokaltrafik - metro, spårväg   Rapid Transit

Tillverkare av signalmateriel  Suppliers

Utanför Sverige

Övrig järnvägshistoria mm

Ändringar och tillägg på webbplatsen

Per Forsströms ställverksregister 

Söka i Svenska Järnvägsklubbens bibliotekskatalog och arkivförteckning
Söka i förteckning över fotoerbjudanden i SJK medlemsblad och TÅG
Söka i förteckning över artiklar i TÅG och andra järnvägstidskrifter 
Historiskt om svenska järnvägar        Kunskapscentr@len med bandelsregister mm      

På detta webbställe publicerar jag material om spårburen trafik mm, framför allt om system och anläggningar för säkerhet och trafikstyrning   /Gunnar Ekeving. Kommentarer mottages tacksamt via e-post till:   gunnar snabel-a ekeving.se

Tack till Per Forsström, personalen vid Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle och Ängelholm, Göteborgs landsarkiv och många andra!


Banor
Eslöv
Göteborg
Halmstad
Karlstad
Kattarp
Luleå
Lund
Malmö 
Norrköping
Nässjö
Stockholm
Södertälje
Uppsala
Växjö
Örebro
Låg huvudsignal vid Saltsjöbanan 2006
Skivförsignal Mariefred 2008