Diverse järnvägshistoriskt mm

Elektrifiering och elektrisk drift

Västra stambanan och Hallsberg - Örebro, beskrivning från 1872 (endast textdelen)

Utdrag ur SJ trafikavdelnings årsberättelser

SJ särtryck 77 -  förändringar av den rullande materielen

SJ under andra världskriget - rapport från Kungl Järnvägsstyrelsen

Beredskapens höjande och trafikens avveckling 1937 - 1944

Transittrafik för Tyskland - polisiära insatser

"Krigs-säo"

SJ:s vinterproblem 1965 - 1966

General Motors dieselmotorvagnar  Yo8 för Västgötabanan

Förslag till tunnel under engelska kanalen 1875

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens järnvägsavdelning, historik och aktuellt läge 1948

LinbanorStartsidan