MSJ - bangårdsskisser från 1928

Teckenförklaring mm
 
Först en översikt över järnvägarna i Malmö i början av 1930-talet. Enskilda järnvägar är svarta, statliga röda. MSJ går i markplanet via Östervärns station. Detta var Malmö - Kontinentens ursprungliga spår, som MSJ tog över 1915 när kontintentbanan flyttades upp i ett övre plan vid Lundavägen. Under 1940-talet började godstrafiken Malmö - Simrishamn ledas direkt till/från Malmö Godsbangård via ett förbindelsespår vid Lundavägen, och 1953 lades hela trafiken om att gå denna väg.  
 
Planen ovan är från SJ-publikationen "Malmö centralstation. Dess historiska utveckling och ombyggnad under åren 1913 - 1933". Nu till bangårdsskisserna:


 
Nedan fortsättningen på Östervärn  
 

 
 
 
Staffanstorps station tillhörde LLTJ och dess bangårdsplan finns därför inte här (och sakns nog för övrigt i SJK-arkivet)
 

 
Här saknas ett blad!
 

 

 

 
 
Skartofta på linjen Dalby - Harlösa - Bjärsjölagård:
 

 
 
 
 
 
 
 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 22 november  2009