UGJ - bangårdsskisser från 1935 

Teckenförklaring mm
 
Under bilden på varje blad finns kompletteringar angående blyertsjusteringar som kan vara svåra att tyda

 
 
Knypplan: Sidotågspårets längd har preciserats till (som det ser ut) 457 meter. Kajen i Uppsala-änden har fått längden ändrad till 45 meter, och det längre stickspåret i samma bangårdsände uppges vara 145 meter långt.
 
 
Tobo:  Spåret till bruket har kortats av till 740 meter
 
 
 
Harnäs:  "Vissa ändringsarbeten planlagda 1935". "54 m kaj, dålig, ej full höjd"
 
 


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 oktober 2009