Bangårdsskisser


Militärassistenterna vid SJ underhöll fram till någon gång på 1940-talet (?) en dokumentation av samtliga bangårdar, lastplatser mm i form av så kallade stationsskisser.  Skisserna är schematiska och ritade på rutad kartong i A5-format. Varje sida rymmer vanligen flera trafikplatser. Syftet med skisserna var uppenbarligen att ge en lättåtkomlig och översiktlig bild av stationernas möjligheter när det gäller militära transporter - lastkajernas längd, spårens hinderfria längd, möjlighet att ordna tillfälliga lastkajer, vattentorn och vattenhästar mm.

Även för de enskilda järnvägarna finns skisser - varje militärassistent arbetade med ett SJ-distrikt samt ett antal enskilda järnvägar. För de största enskilda banorna fanns en särskild militärassistent.  Enligt instruktion skulle varje enskild järnväg revideras vart tredje år av respektive militärassistent "i början av hans tjänstgöring såsom sådan". Man undrar vad som hände när assistenten inte längre befann sig i början av tjänstgöringen. Kan det här finnas en förklaring till att skisserna för vissa banor inte uppdaterats sedan 1930-talet?

Skisserna är givetvis för länge sedan utgallrade, och finns nu till största delen i SJK arkiv. En pärm med stationsskisser tycks dock ha försvunnit i ett tidigt skede.
 

TeckenförklaringStartsidan

 

Sidan uppdaterad den 26 mars 2005