Saltsjöbanan - bangårdsskisser från 1930-talet

Teckenförklaring mm


skissen för Nacka tycks vara gjord innan dubbelspåret till Saltsjö-Järla byggdes 1937. För Järla verkar dubbelspåret vara inritat, alternativt handlar det om ett utdragsspår för att ge access till det fabriksspår som ledde till de Lavals ångturbinfabrik 


Efter införandet av fjärrstyrning i slutet av 1930-talet hade Igelboda betydligt färre växlar än på planen nedan. Först på 1970-talet återkom två växlar som möjliggjorde tågmöten utan backning. 


Saltsjöbanan


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 30 december 2008