Provkörning med vagnar av typ C8 maj 1975

Som förberedelse till insättandet av de nya vagnarna gjordes 1975 en provkörning med tunnelvagnar typ C8. Syftet var att undersöka bland annat hur strömavtagningen fungerade med hänsyn till vagnarnas vaggnings- och nickningsrörelser vid färd i full fart.

Proven beskrivs närmare i ett SL-dokument bland Vägverkets handlingar i Riksarkivet. Där finns också en skiss som visar den krångliga väg vagnarna tog från tunnelbanan till Saltsjöbanan. Just Saltsjöbanan är dock inritad på fel sida om hamnspåret, kanske för att inte komplicera kartan. Vagnarnas fjädring var av avgörande betydelse, och en direktör från fjäderleverantören Metalastik skulle eventuellt vara med. Nedan några bilder från denna vagnsöverföring, donerade till SJK, fotograf okänd:  

Norra Hammarbyhamnen.

Förbindelsespåret mellan hamnspåret och Staltsjöbanan, Stadsgården:

Saltsjöbanan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 januari 2020