Telekom vid Saltsjöbanan

Redan från trafikstart fanns både telegraf- och telefonlinje.

Grenbanan hade vid trafikstarten i augusti 1913 både telegraf- och telefonledningar, upphängda på provisoriska stolpar. När sträckan elektrifierats skulle ledningarna flyttas till kontaktledningsstolparna. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen noterade vid sin inspektion inför trafikstarten att Tattby och Igelboda hade morsetelegrafapparater anslutna till ledningen. Båda stationerna hade också telefonapparater, men dessa var ännu inte inkopplade.  

Telegraf

Telegraf var för de flesta järnvägar ett krav bland annat för att tåganmälan skulle kunna utväxlas på ett säkert sätt och med möjlighet att logga telegram på remsskrivare. Vid Väg- och Vattens inspektion i juni 1913 noterades att morsetelegraf fanns vid alla stationer förutom Nacka och Järla. På dessa två platser var tågmöten därför inte tillåtna.

1922 genomfördes ändringar i banans tjänstgöringsreglemente, och då blev det tillåtet att använda telefon för tåganmälan. Telegrafledningen fanns dock kvar ännu 1927 när Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen gjorde en inspektion med anledning av att järnvägen önskade köra fortare. 

Telefon

Bantelefon fanns redan från starten eller i varje fall tidigt, "Den första lokaltelefonen i Sverige" förband alla ban- och tunnelvakter samt anhalter [Landgren 1993 sid 10]. Första lokaltelefonen var det säkerligen inte; men kanske den första längre sträckan?   

Vid Väg- och Vattens inspektion i juni 1913 antecknades att alla stationer hade både "särskild järnvägstelefon" (bantelefon) och rikstelefon.

1935 installerades selektortelefon med apparater i Stadsgården, Henriksdal, Nacka, Järla, Storängen, Duvnäs, Igelboda, Neglinge, Ringvägen och Saltsjöbaden ["Underhålls- och nybyggnadsarbeten under år 1934", den 12 mars 1935, Väg- och Vattens arkiv, Riksarkivet]


Tågradio

1961 fick banan kommunikationsradio med utrustning från SRA. I slutet av 1970-talet bytte man till nytt system från Storno och SMS  [Fordonsradio - teknikhistorisk webbplats, kommunikationsradio för kollektivtrafik i Stockholm]Radioutrustningen på tågen var alltså kombinerad med högtalarsystemet i vagnarna
Vid ställverksbranden i Neglinge 1980 skadades delar av den centrala utrustningen, men man lyckades arbeta vidare med direktkommunikation mellan de mobila enheterna.Saltsjöbanan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 8 februari  2014