Fjärrblockeringscentralen i Vännäs

Fjb-centralen låg i en ny byggnad nära stationshuset. Den var i bruk mellan 1962 och 1999. Därefter koncentrerades trafikstyrningen till färre platser, och man kunde lägga ned fjb-centralerna i Kiruna och vännäs.
 
Ursprungligen hade SJ planerat atti varje fall övergångsvis ha en fjb-central i Mellansel, men det visade sig att Vännäs kunde ta hand om ett större område än man först räknat med.  
 
 
 
Jag vet inte när bilderna togs, men gissningsvis något eller några år efter att centralen öppnats; från början hade man nog knappast två man i tjänst.
 
 
 
 
 
 
På bilden ovan ser vi att mannen till vänster använder headset ("hjälm") för att ha båda händerna fria, han till höger nyttjar däremot en vanlig bakelitlur (handmikrotelefon)
 
 
 
 
 
Ovan syns indikeringar för kontaktledningens frånskiljare, nedan bland annat indikeringarna för Långsele, en station som var ständigt lokalbemannad. Den lokala säkerhetsanläggningen (ställarställverk) i Långsele hade en indikeringssändare för att förse fjärrtågklareraren med realtidsinformation om läget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Några bilder som visar hur man gör kompletterande anteckningar på tågtidskrivarens diagrampapper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De knappar och reglage som satt på bordets framkant användes bland annat för att vid fel koppla om manöversändare och indikeringsmottagare samt för att reglera ljusstyrkan på panelen. Under senare delen av 1960-talet gick man över till en ny typ av tastaturer som även innehöll manöveranordningar för dessa funktioner.
 
 
 
Eftersom särskilda regler gäller på fjb-sträckor är det viktigt att tydligt ange var fjb börjar och slutar. På vänstra bilden, som visar en av utfarterna i Vännäs, syns även den siren som fjärrtågklareraren vid behov kunde använda för att kalla lokpersonal eller signalreparatör till telefonen. 
 
 
 
 
Ovan syns antagligen relärummet (teknikhuset) på en av mellanstationerna. I dessa byggnader fanns vanligen både reläutrustningen för det lokala ställverket och fjärrstyrningens manövermottagare, indikeringssändare etc.
 
Bilderna nedan visar mellanblocksignaler och kuren som innehöll strömförsörjning, reläer mm för den automatiska blockposten.  
 
 
 
 
Bilder från Sveriges Järnvägsmuseum
 
 


CTC


SJ relä-fjb

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 april 2014