GRUPP 1.
.
RÄLSBUSS litt. Yo8c

Fyraxlig rälsbuss, enligt bilder I & II, med 46 fasta sittplatser, 6 fällstolar och ståplatser för 38 personer, är utförd i tre avdelningar, nämligen två plattformar och en mellanliggande kupé, där de fasta sittplatserna samt toalettrum äro arrangerade.

Sittplatserna utgöras på ena sidan av mittgången av tresitsiga och på den andra sidan av tvåsitsiga soffor. Ytterdörrarna äro av klavértyp och dörrarna mellan mittkupé och plattform av svängtyp. Bagagehyllor äro anordnade på båda sidor i mittkupén. Av boggierna, vilka äro helsvetsade av plåt, är den ena utrustad med två drivaxlar och den andra med två löpaxlar.

Motorn är en 8-cylindrig Scania Vabis Diesel motor, typ D 802, med en effekt av 145 hkr. vid 1800 varv per minut,, Beträffande motorn se för övrigt särskild broschyr med titeln "Scania Vabis Diesel Motorer, beskrivning och skötsel".

Kraftöverföringen utgöres av en hydraulisk växellåda, typ DF-l.0. system Lysholm-Smith, av Atlas-Diesel fabrikat, bild V, en fram- och back-växellåda, bild VIII, tre kardanaxlar, bild XI, och en kardanväxel, bild XII, för vardera av de två drivaxlarna.  Bilder I & II visa en rälsbuss, där 1 är motorn med hydraulisk växellåda, 2 utgående kardanaxel till fram-och backväxellåda, 3 fram- och backväxellåda, 4 utgående kardanaxel till främre drivhjulsaxel, 5 utgående kardanaxel till bakre drivhjulsaxel, 6 och 7 kardanväxel för främre och bakre drivhjuls axel respektive, 8 driv-hjulsboggie, 9 löphjulsboggie, 10 cylinder för dörrmanövrering och 11 manöverbord-, ett i vardera änden. Hjulaxlarna äro lagrade i SKF rullager-boxar.  Hjulen äro skivhjul.

Fjädringen av vagnskorgen sker såsom visat å bild XIII medelst i vardera änder av vaggorna (3) anbragta spiralfjädrar (5), vilka i sin tur vila på halveliptiska bladfjädrar (6), i ena änden fästade vid lagerboxarna och i andra änden glidbart fästade vid boggieramen. Denna i sin tur är genom spiralfjädrar fjädrande upphängd på lagerboxarna.

Bromsarna utgöras av tryckluftbroms och handbroms verkande invändigt å bromstrummor inbyggda i hjulen. Tryckluft användes även för dörrmanövrering, sändning och signalering (tyfon).

Ström för belysningen erhålles från elektriska ackumulatorbotterier, vilka uppladdas från den på motorn befintliga generatorn. Dessa batterier lämna även ström till övriga elektriska anordningar.

För de rörliga delarnas tillfredsställande funktion är det nödvändigt att samtliga skötselföreskrifter noga efterföljas och i synnerhet att de å bild XXXII anvisade ställena regelbundet smörjas med angivna smörjmedel,Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006