GRUPP 11

KARSSERI OCH VENTILATIONSSYSTEM

Karosseriet består av en självbärande, helsvetsad stomme av plåt profiler, utvändigt täckt med plåtpaneler. De invändiga panelerna av masonit kunna lätt borttagas för riktning av plåtpanelerna i händelse av skada. Karosseriet är försett med fyra klaverdörrar för passagerarnas av- och påstigning samt två svängdörrar mellan kupé och plattformar. Fönstren äro fasta med undantag för fönstret till vänster om föraren i båda ändar av vagnen och fönstret i toaletten, vilka äro sänkbara, se bilder I & II. Ventilationssystemets visat å bild XXXI,  består av två lufttrummor av plåt, med ett antal Öppningar inåt vagnen, löpande utefter vagnens hela längd på vardera sidan i taket. Lufttrummorna äro vid ändarna täckta med luckor, två i vardera änden, vilka kunna öppnas och stängas inifrån. Om samtliga luckor öppnas, suges luften ut genom trummorna på grund av ejektorverkan, men om endast de främre luckorna öppnas, blåses frisk luft in i vagnen.

Skötseln

Beträffande karosseriets skötsel gäller att rörliga delar vid dörrar såsom tryckcylinder, rullgejdrar och gångjärn;  vid fönstren såsom vev och länkarmstappar samt vid ventilationsluckor såsom gångjärn väl smörjas en gång  per månad eller oftare, om så befinnes önskvärt.

För rengöring av invändig tygklädsel kan koltetrachlorid användas och pegamoiden tvättas med såpvatten.
Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006