Instruktioner

Svenska Järnvägsföreningens instruktion för brovakter (Brovi) 1936

SJ Allmän ställverks- och blockinstruktion Asb 1939 (uppdaterad till 1954)

Statens Järnvägars vägvaktsinstruktion (vävi) 1959

SJ instruktion för signalreparatörer (Sirpri) 1944

SWB instruktion för signalmästare 1916

Skåne Hallands Järnväg: Instruktion för Lokomotivförare och Eldare, 1885

SJ rälsbuss- och lokomotorförarinstruktion (Rbsfi) 1956 + uppdateringar 1957

SJ instruktion för plattformsvakter (spärrvakter) 1910Startsidan