Linbanan mellan gruvan i Stråssa och järnvägsstationen i Storå, Västmanland

1895 började gruvbolaget i Stråssa fundera på att bygga en linbana för utleveranser via Frövi - Ludvika Järnväg. Ingenjör Nordström konsulterades.

Banan togs i bruk 1898 och var troligen närmare fem kilometer lång. Man transporterade styckemalm, slig och briketter. Från Storå fraktades mest stenkol. Minderåriga användes bland annat som vagnssmörjare, burkförare och burkledare.

1915 ersattes linbanan av en ny järnväg mellan Storå och Stråssa.  
 

Källor:

Henriksson, Eric och Fredriksson, Christer: "Från Järnbärarland till Stålbad" 2013,   sid 1934

Eriksson, Eva: "Barnarbete, en lokal studie av barnarbete i Stråssa gruva under början av 1900-talet"

 

Sidan uppdaterad den 16 mars 2014