Marieholmsbron i Göteborg - nedläggning av telekabel inför Bohusbanans elektrifiering

Sträckan Olskroken - Uddevalla elektrifierades i slutet av 1930-talet. Eldriften togs i bruk i maj 1939. Inför elektrifieringen måste teleledningarna läggas i jordkabel. Under Göta älv och Nordre älv blev det dock sjökabel. Bilderna nedan är från Sveriges Järnvägsmuseum och visar kabelutläggningen vid Marieholmsbron i Göteborg. Möjligen kan någon av bilderna vara tagen vid Nordre älv.


Samtliga bilder är från Sveriges Järnvägsmuseum


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 22 november 2015