Automatisk linjeblockering Göteborg SJ - Olskroken


Detta var en av SJ:s första installationer av automatisk linjeblockering.  Blocksignaler sattes upp vid utfarterna från Göteborg respektive Olskroken, och  vid lokstallarna nära Skansen Lejonet.  Redan 1920 hade det funnits planer på "elektrisk blinkljusinstallation" vid Göteborg och Olskroken. LM Ericsson hade lämnat ett anbud, men distriktet avstyrkte med hänvisning till den ekonomiska situationen och att en försöksanläggning var påtänkt på ett annat distrikt  [bandirektören II distriktet, BD 591/21]. Antagligen handlade det om en automatisk linjeblockering.  Nu blev det inte elektriska blinksignaler från LME utan gassignaler från AGA:

Ritning Ritningen, SJ litt C nr 15506, visar blocksignalernas konstruktion.  Gasbehållaren nedtill levererade gas till brännaren. Ljuset blinkade hela tiden. Rött blinkande sken visades när efterföljande blocksträcka var belagd, grön blink betydde att sträckan var fri men nästa signal visade stopp, och ofärgat blinkande sken att även nästa signal visade kör. Signalen var alltså närmast en försignal som kunde visa rött sken, detta till skillnad från de senare utförda blocksignalerna, som var huvudsignaler med fast rött eller grönt sken, men som även kunde visa blinkande grönt för att försignalera stopp i nästa signal.

Att dessa gasblocksignaler blinkade hela tiden berodde förstås på att man därmed sparade gas, samt att signalerna syntes bättre. Det kan också ha varit problem att få brännarna att fungera med fast sken.

De blocksignaler som fanns vid lokstationen visade rött blinkande sken även när växlarna vid Skansen var frigivna för att släppa fram lok över huvudspåret. Den ena blocksignalen var dessutom beroende av växeln till utställningsspåret 1923.


Infarten till G
Infarten till Göteborg. A1/2/3 är infartssemaforen. YI är blocksignalen för blocksträckan från Göteborg SJ till Skansen Lejonet. Denna blocksignal ser enligt ritningen ut att ha suttit på en utliggare. Det fanns också ett fällbomsvindspel, som antagligen sköttes av en lokal vägvakt  [Utsnitt ur SJ ritning C 2037]
Signalritning
Blocksignal YII före Skansen Lejonet i riktning mot Olskroken. Det kan vara denna signal som skymtar på bilden från Skansen  i [Ljunggren 1992 s 47]. Spåret till utställningsområdet var ett provisorium för transporter till och från 1923 års jubileumsutställning.   [Utsnitt ur SJ ritning C 2037]

Signalritning Göteborg ställverk II, blocksignal XII för tåg från Olskroken. De genomgående huvudspåren är ritade med tjockare streck, och man ser de växlar som anslöt till lokstallet. Spåret till utställningen är anslutet via växel 3 nere till vänster.  Utanför ställverkskuren finns ett fällbomsvindspel för vägövergången V2 som fanns mellan ställverket och lokstationen. Några av lokstallsspåren syns nere till höger  [Utsnitt ur SJ ritning C 2037]
Ritning Lokstationen nere till vänster, Olskroken uppe till höger. Blocksignal XI ligger bortom utfartssignalerna från Olskroken.  Det finns en kort spårledning och en rälskontakt precis före XI. De användes antagligen för att utlösa utfartstågvägarna.

Ovanför spåren går Västkustbanans viadukt till BJ-stationen.  [Utsnitt ur SJ ritning C 23853 från 1923]Källor


SJ-handlingar i Göteborgs landsarkiv.

[Ljunggren 1992]  Ljunggren, Malte:  "Sveriges Lokstationer. Maskintjänstens anläggningar 1856 - 1962"

Instruktion från 1923, Sveriges Järnvägsmuseum, Gävle

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 30 januari 2007