Provisorisk järnväg till utställningen 

För transport av tunga föremål till och från utställningen tänkte man sig först använda spårvägsspåren. Detta visade sig förstås opraktiskt med tanke på kurvradier, fria rummet, flänsbärande växlar mm. Istället planerades ett järnvägsspår från Västra Stambanan, längs nuvarande Skånegatan bort till Korsvägen. Via detta spår skulle det även  finnas möjlighet att med en fram- och återgående rörelse nå Heden. Endast huvudspåret blev byggt, och inte längre söderut än till nuvarande Svenska Mässans område
Karta
Spåret  från stambanan utgick nära Odinsplatsen, korsade spårvägen i Stampgatan och passerade över Fattighusån på en provisorisk bro. Bron skulle klara 14 tons lokaxeltryck.  Spårspärrar skulle hindra järnvägsfordon att okontrollerat passera Stampgatan. För banbygget användes grus från Lygnern och kolaska från Sävenäs. [Bandir II distr A556/1922]. När alla stora utställningsföremål transporterats bort revs spåret, men bron behölls sedan ett tag som gångbro. Provisorisk bro


 

 

  
 

Källor


SJ arkivhandlingar från andra distriktet, i landsarkivet , Göteborg

Handlingar i Göteborgs stads- och regionarkiv. Även bilderna kommer därifrån.
Jubileumsutställningen 1923

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 12 april 2007