Järnvägsknuten Kattarp: Signalsäkerhetsanläggningar mm

Första mekaniska anläggningen

Omkring 1898 levererade Jüdel en anläggning med två mekaniska ställverk och elektrisk stationsblockering [Konstruktionsbyråns liggare]. Tidigare fanns endast skivsignaler.

I [VOVK 1904 s 404 f] återges en ritning över Kattarp som exempel på "en modern förreglad bangård". Det framgår inte med säkerhet att ritningen visar den faktiskt utförda anläggningen, men det mesta tycks stämma med andra källor. Dessvärre är ritningen uppdelad på två sidor, och något dåligt återgiven. Kvaliteten har förstås inte förbättrats vid inskanningen. Nedan syns i varje fall ställverk I och linjerna mot Ödåkra och Hasslarp. Infartssignalerna A och C är envingade, eftersom det från vardera banan bara finns en infartstågväg; från Hasslarp till spår V och från Ödåkra till spår III. Spår IV och II är reserverade för avgående tåg mot Hasslarp respektive Ödåkra, och har var sin envingad utfartssignal.

Ställverket har en blockapparat med fyra blockfält för mottagning av medgivanden för de fyra tågvägarna. Dessutom syns längst till vänster på ställverksritningen ett fällbomsvindspel för övergången alldeles invid ställverkshuset.  

ställverk I


Nedan syns lite av stationsblockapparaten samt området kring ställverk II. Denna del av bangården och ställverk II är i stort sett en spegelbild av ställverk I och den ovan återgivna bangårdsdelen.  [ritning från VOVK 1904 sid 404 - 405]
ställverk II

Andra mekaniska anläggningen

stationsblockapparat Efter drygt femton år var det dags att ersätta den ovan beskrivna anläggningen med en ny mekanisk säkerhetsanläggning. En del materiel från den första anläggningen återanvändes säkert, men nya ställverksapparater leverades av Roth, som var importör av utrustning från Jüdel. Blockanordningarna levererades av LM Ericsson. Den nya anläggningen besiktigades den 20 maj 1916. Ture Hård från Bankonstruktionsbyån anmärkte på att infartssignalernas gamla spännverk, som användes även i den nya anläggningen, var förslitna. De borde rustas upp. I övrigt inga brister.

Tabellen nedan ger en uppfattning om storleken på de gamla och nya ställverksapparaterna till ställverk II: [Konstruktionsbyråns liggare]


Stlv II ca 1898
Stlv II ca 1916
Signalhävstänger
4
8
Växelhävstänger
7
7
Låshävstänger
1
5
Tågvägshävstänger
2
7
Fällbomsspel
1
1
Blockfält
4
18
 
Den nya stationsblockapparaten omfattade 20 blockfält, och var eventuellt placerad i en kur på en av mellanplattformarna. Att man bytte  säkerhetsanläggning berodde i varje fall delvis på bangårdsombyggnad, men motiverades troligen också av ökad trafik och kanske ökade säkerhetskrav.

Här visas några utsnitt från en dålig kopia av SJ ritning C 3288, upprättad 1918 och kompletterad 1924  sedan man flyttat signalerna för utfart mot Ängelholm.

Av någon anledning hade man kompletterat den 20-fältiga apparaten med en fyrfältig blockapparat, där tre fält användes. Ritningens dåliga kvalitet gör det svårt att avgöra de olika blockfältens funktion. De tre separata blockfälten tycks dock ha haft samband med infartstågvägarna.

Området kring ställverk I
Ovan syns linjerna mot Ödåkra (i övre vänstra hörnet) och Hasslarp, samt området kring ställverk I. Nedan andra bangårdsänden, med de flyttade signalerna.
Bangårdsplan  
Nedan syns ställverk I och II med tillhörande ställverksblockapparater. Ställverk II har även ett fällbomsvindspel.
ställverksritninig

ställverksritning

Första elektriska anläggningen

Mot slutet av 1930-talet ersattes den mekaniska signalsäkerhetsanläggningen av ett el-el-ställverk; alltså ett ställarställverk med elektriskt förreglingsregister. Detta ställverk var tydligen lite avvikande mot de tidigare elel-ställverken; det gav i varje fall upphov till termen "ställverk av Kattarpstyp".

Sedermera tillkom ett triangelspår; en förbindelse så att tågen mellan Hasslarp och Ödåkra kunde passera utanför stationen. 


Källor

[Konstruktionsbyråns liggare]  Kungl Järnvägsstyrelsen, konstruktionsbyrån: "Uppgifter rörande växel- och signalsäkerhetsanläggningar vid Statens Järnvägar" band I, 1890 - 1919. Riksarkivet Arninge.

3 signalsektionen, volym F1:19,  Landsarkivet Göteborg

Bankonstruktionsbyrån dnr 75/1913, Riksarkivet Arninge

[VOVK 1904]  "Kungl väg- och vattenbyggnadskåren 1851 - 1901", Stockholm 1904

Berglund, Rickard: "Kattarp - stor station i liten by", ÖSJ-bladet 3-2005 sid 96 - 110


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 29 juli 2007