Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer

Södertälje

Utgiven av Kungliga järnvägsstyrelsen 1938


Kräver Adobe Reader version 9

 

Text och bilder

Stadskarta 1857

Stadskarta 1933                   Förstoring Södertälje C mm

Bangårdsritningar Södertälje [Central]   1860, 1913, 1937

Stationshusritningar Södertälje [Central]   1860, 1917, 1937 (inkl sektorvändskiva)

Bangårdsritningar Saltskog 1860 och 1921,  Södertälje S 1937

Stationshusritningar Saltskog 1885 och 1921

Stationshusritning Södertälje S 1937

 

 

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 augusti 2009