De röda pilarna på skissen ovan visar ungefär var bilderna är tagna.