Bandel 486


Driftplatser vid bandel 486 (centr@len)


Bandel 486 på Digitalt museum


Ritningar mm

Ebrsi_668-001  Bollebygd     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1963    [Järnvägsmuseet]
GBJ5_1931  Forssa tegelbruk lp Bollebygd Hultafors     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
E-25360  Hindås ställverksburspråk     Konstruktionsdetaljer 1950 -     [Järnvägsmuseet]
E-25397  Hindås ändringar väntsal och vestibul     Interiör 1950 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_63991  Hindåstunneln, förslag till ursparing för kontaktledning      1959 -     [Järnvägsmuseet]
GBJ3_1931  Härryda Rya grusgrop Hindås     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_766-001_1942-1962  Landvetter     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_766-004_1960  Landvetter, schematisk spårplan      1960 -     [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0373  Mölndals övre     Bangårdsritning 1913 - 1917    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
GBJ1_1931  Mölndals övre     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Jvm1184_J1_-0812  Mölndals Övre     Bangårdsritning 1944 -     [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_946-001_1944-1958  Mölndals övre     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1944 - 1958   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0374  Mölndals övre, förslag till utvidgning     Bangårdsritning 1911 - 1917    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
GBJ2_1931  Mölnlycke Landvetter     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
GBJ4_1931  Rävlanda     Bangårdsskiss  - 1931    [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_666-001  Rävlanda     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1959    [Järnvägsmuseet]
Ebrsi_668-002  Rävlanda - Bollebygd, lastplats km 46+356 Skandiasten, kontrollåsförregling      1964 - 1969    [Järnvägsmuseet]
Ebr_24069  Rävlanda, stationär tågvärmeanläggning     Situationsplan  - 1941   [Järnvägsmuseet]
Jvm1184_J2_-0383  Sandared     Bangårdsritning 1892 - 1894    [Järnvägsmuseet (från SJK)]
Ebrsi_669-001  Sandared     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1962    [Järnvägsmuseet]
GBJ6  Sandared Sjömarken     Bangårdsskiss  -     [Svenska Järnvägsklubben]
Ebrsi_670-001  Sjömarken     Översikt - spår, växlar, signaler, ställverk, förreglingstabell 1942 - 1962    [Järnvägsmuseet]
Ebr_51541  Sjömarken omformarestation     Situationsplan 1941 -    [Järnvägsmuseet]
Ebr_54203  Upplagsplats 93 (Sjömarken?), utan ställverksvagn och mobil transformator, alt 3     Plan 1955 -     [Järnvägsmuseet]
Ebr_54202  Upplagsplats 93 (Sjömarken?), utan ställverksvagn, alt 2     Plan 1955 -     [Järnvägsmuseet]