Långedragslinjen - stationer och hållplatser

Johannelund, Hinsholmen, Gamla vägen


Ovan:  ASEA:s Förslag till håll- och mötesplats vid Hinsholmen. Göteborg är åt höger. 85 meter fri längd på mötesspåret. .
 Nedan: Detaljbild av T-semafor och stationshus.
.

Nedan: ASEA ritade även ett förslag till en hållplats Hinsholmen. Jag skulle kunna tänka mig, att den var tänkt att placeras vid det som långt senare blev hållplatsen Johannelund. Det är antagligen en skivsignal som är inritad precis vid växeln. .


ASEA:s förslag till byggnad vid hållplatsen, ritningsbeteckning 5:10:05, vilket möjligen är ett datum


Man tänkte sig uppenbarligen att även hållplatsen skulle vara bemannad. Dock verkar utrymmet för "betjäning" minimalt
1925 byttes det gamla stationshuset vid Hinsholmen mot ett nytt.

1930 flyttades hållplatslägena vid Hinsholmen så att vagnarna stannade före vägkorsningen. Det blev också stopplikt för alla vagnar, även godsvagnar [RIL 2016-1 s 23]

Bil på spåret 1938

Askims distrikts landsfiskalskontor skrev den 24 september 1938 till GS med anledning av ett "trafikmissöde" som inträffade den 5 september "vid Hinsholmens station å elektriska järnvägen Göteborg - Saltholmen". En personbil "framfördes å järnvägens inhägnade område mellan Hinsholmens och Långedrags stationer". Landsfiskalen ansåg det vara önskvärt "för undvikande av fara, som kan uppstå för järnvägsdriftens begagnande", att det sattes upp skyltar om att "järnvägens område uteslutande är avsett för järnvägsdrift" .  Dessutom borde refugen vid Hinsholmen kortas av - den sträckte sig onödigt långt österut, och gjorde att Saltholmsgatans mynning blev alltför trång för den omfattande biltrafiken.

Det var en byggmästare från Johanneberg som vid 19.30-tiden var på väg från Göteborg mot Långedrag. Strax efter Hinsholmens spårvägsstation hade han observerat, att han kommit in på järnvägslinjens område. Eftersom en spårvagn kom strax bakom bilen, gick det inte att backa. Bilisten fortsatte därför på spåret den 480 meter långa sträckan till Långedrags station.

Bilföraren hade inte observerat, att Saltholmsgatan gick till höger om järnvägen. Någon skylt hade han inte sett. Fotografier som polisen tog, visade dock att ett vägmärke för att markera avstängd väg. [Rapport från Västra Frölunda polis,  Långedrag, den 6 september 1938]Några av de bilder som togs av polisen efter "trafikmissödet" 1938. Kanske inte så konstigt att bilföraren kom in på det stensatta hållplatsområdet och inte observerade vägmärket till vänster. Lite oklart vad tilläggstavlan "Spårarbete" har för funktion. En av spårvägens hastighetstavlor sitter tydligen på samma stolpe som vägmärket.  Samtliga bilder är tagna med kameran vänd mot LångedragSå här såg det ut 2006, ungefär samma fotovinkel som ovan
Nedan syns den enligt polisen alltför långa refugen

 

Samtliga bilder från 1938 kommer från Göteborgs region- och stadsarkiv


Till vänster Hinsholmen cirka 1954. Spårvägsdiggare G Ekeving studerar linjen från sin plats i barnkärran. Kryssmärket med "Varning för tåg. Flera spår" syns vid det vita husets gavel.   

Johannelund, Gamla Vägen

Johannelunds hållplats inrättades antagligen för att ge bekväm förbindelse till det kommunala badet, som på 1950-talet ersattes av småbåtshamnar. Från hållplatsen Hinsholmen fanns ingen väg - det saknades bro över den bäck som rann ut i Hinsholmskilen, se kartan. Mer uppgifter om detta finns på svenska spårvägssällskapets webbforum.

Johannelund hade till en början bara en mycket liten kur. Eventuellt var denna hållplats inledningsvis öppen endast under badsäsongen.

Hållplatserna Johannelund och Gamla vägen låg ganska nära Hinsholmen, och i samband med högertrafikomläggningen 1967 drogs båda hållplatserna in.

Färgbilden är tagen mellan Långedrag och Hinsholmen oktober 2001.
Två pedalvagnståg mellan Hinsholmen och Långedrag

Långedragslinjen

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 9 febr 2020