Långedragslinjen - stationer och hållplatser

LångedragSå här tänkte sig ASEA att hållplatsen skulle ordnas. Göteborg är åt höger.

Långedrag var en av de platser som fick ett riktigt stationshus. I detta hus inrymdes även ett postkontor, som förestods av trafikförmannen [ZLOM sid 84]

En vändslinga tillkom 1916 [ZLOM sid 116]

I mitten av 1930-talet var det dags att byta ut de gamla stations- och hållplatshusen vid flera platser längs linjen. Enhetliga väntpaviljonger sattes upp istället.  För Långedrag gjorde man i december 1934 en ritning som visade hur stationsområdet skulle förändras. Stationshuset skulle rivas. Den röda rektangeln är nya väntpaviljongen, som tar upp en del av stationshusets plats. Ett uthus bakom stationshuset skulle också rivas. I övre vänstra hörnet syns den villa där Långedragsbolagets kontor var inrymt. Nere till vänster ligger infartsväxeln till vändslingan, samt (antagligen) övergångsväxlar som möjliggör exempelvis enkelspårsdrift.
Den 22 februari 1935 gav Kungliga väg- och vattenbyggnadsstyrelsens baninspektör i Göteborg sitt godkännande av "föreslaget utbyte av stationsbyggnad mot väntkiosk". 

Den nya paviljongen upptogs huvudsakligen av ett väntutrymme med öppning ut mot spåren. I två av hörnen fanns små utrymmen som enligt ritningen var avsedda för banavdelningen respektive trafikavdelningen. I varje fall under senare tid låg dessa skrubbar nog mera mot mitten av bakre väggen.  Någon gång kring 1960 hade någon brutit upp låsen till de normalt stängda dörrarna, och det kunde konstateras att ena rummet innehöll en skrivplats, det andra några banarbetsredskap samt en röd och en grön signalflagga. Kanske fanns det även röda och gröna bansignaltavlor???

Långedragslinjen

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 31 december 2007