Långedragslinjen - stationer och hållplatser

Saltholmen

Så här såg spårarrangemanget ut fram tills slingan byggdes 1921. Ritning framställd av ASEA:


ASEA:s förslag till stationshus. Att döma av bilder avvek det faktiskt byggda huset inte mycket från förslaget.


Nedan och till höger:  ASEA:s ritning 4:10:05 (kanske en datumangivelse?) över "förslag till kombinerade godsmagasin och
afträde för Saltholmen"   

1907 konstaterades att stationen hade ett 93 meter långt rundspår och ett 40 meter långt stickspår. Det fanns stationshus av samma typ som vid Långedrag, dock utan godsrum. Avträde och brunn ingick också i stationsutrustningen   [protokoll fört den 11 december 1907 vid besiktning Hinsholmen - Saltholmen]   Det planerade godsmagasinet, kombinerat med avträde, blev uppenbarligen aldrig byggt

Vagnhallen, en träbyggnad med två spår, uppfördes 1915. Orsaken var platsbrist i GS övriga hallar. Vagnhallen tycks ha byggts över bortre delen av de två stationsspåren, utan spårförlängning, alternativt med en obetydlig förlängning. Hallen användes tydligen aldrig för Långedragslinjens trafikvagnar, utan exempelvis för vinterförvaring av  sommarsläpvagnar. 1964 fick hallen en fungerande kontaktledning, och blev sedan hemvist för museivagnar. 1985 bröts spårförbindelsen till hallen. Museivagnarna hade redan tidigare flyttats bort.  Därefter har hallen använts för olika icke-spårvägsrelaterade ändamål [RIL 2006-2 sid 41]

Vändslingan togs i bruk 1921 [ZLOM sid 116]  Samma år startade Charles Eriksson, även känd som "Tjalls", sin båttrafik från Saltholmen.

Stationshuset revs 1937-38. Det användes inte längre för sitt ändamål, eftersom det ersatts av en vänthall av liknande typ som vid flera andra hållplatser, kombinerad med pressbyråkiosk [RIL 1992-2 sid 28]

Den 21 juni 1940 gav GS tillstånd till luftvärnsdivisionen att använda "gräsplanen inom järnvägsslingan vid Saltholmen" för idrottsändamål. Idrottsövningar som kunde "inverka störande på spårvägstrafiken" borde dock undvikas, liksom att skada spårvagnar eller spårvägspersonal. Det fanns en del luftvärnsposteringar vid Saltholmen och Hinsholmen.

1948 ville Kungliga Luftvärnskåren disponera vagnhallen "i händelse av behov". Man tänkte sig att vid "skärpt utrikespolitiskt läge" använda hallen som fältdepå för ett luftvärnsförband. Avsikten var att i ett sådant läge sprida ut förbandens materiel. Luftvärnskåren funderade också på att förlägga en mindre styrka i anslutning till förrådet/vagnhallen.  [skrivelse till GS den 19 april 1948]. GS hade inga invändningar, men påpekade att utrymning av hallen skulle ta några dagar, och man ville gärna ha hjälp av luftvärnet med en sådan utrymning.    

Roddföreningen

Mötesspår 1921. 1926 ordnade man ett "väntrum", och samma år var dubbelspår Långedrag - Saltholmen, på utvidgad bank, klart. 


Denna hållplats var en av då få som behöll den gamla väntkuren även efter högertrafikomläggningen. Ovan en bild från oktober 1977Långedragslinjen

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 7 oktober 2011