Långedragslinjen - stationer och hållplatser

Tranered

Hållplatsen öppnades 1909 [ZLOM sid 84]

Vänthallen blev betydligt mer omsorgsfullt utformad än de träskjul med starkt lutande tak som ursprungligen fanns vid flera andra hållplatser. Det var GS tekniske chef Oscar Malmer som ritade det kvadratiska vänthuset med toppigt tak.  Detta hus blev kvar till och med efter högertrafikomläggningen 1967, dock stod det förstås sedan på fel sida om spåren för den stora trafikanströmmen in mot centrala Göteborg. 1982 drogs hållplatsen in. Avståndet till framför allt Berga var inte stort.

2010 drogs Berga in, och då öppnade Tranered på nytt.

Berga

Hållplatsen, vid km 2.64,  anlades 1923 [GS rapport till VoV 1923]  1926 uppfördes "väntrum". I varje fall under 1950-talet och fram till högeromläggningen 1967 bestod hållplatskuren av en liten rektangulär byggnad.

Här fanns det länge träplattformar. 1938 skrev en Bergabo till GS och klagade på att plankorna angripits av röta, lossnat och murknat [skrivelse från K G Liljeström den 28 oktober 1938]. Den 9 november tackade GS för påpekandet, och meddelade samtidigt att plattformarna blivit reparerade.

I slutet av 2010 slopades denna hållplats.


Långedragslinjen

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 11 juni 2017