Långedragslinjens förbindelse med övriga nätet

När Långedragslinjen planerades hade spårvägen sin slutstation vid Slottsskogsgatan (nuvarande Jaegerdorffsplatsen). Där fanns även en vagnhall.

Förbindelsesträckan kunde antingen dras raka vägen via Karl Johansgatan, eller längs Västra Begravningsplatsen. Man valde det senare alternativet, eftersom begravningsplatsen då enkelt kunde betjänas. Nedan syns ett utsnitt från en GS-ritning daterad den 25 augusti 1905. Norr är neråt. Huvudalternativet för sträckning via Västra Begravningsplatsen tycks enligt denna ritning ha varit att gå ungefär via nuvarande Silverkällegatan (heldragen röd linje). Den faktiskt byggda sträckningen via Mariagatan är markerad med streckad röd linje.  Älvsborgsplan ligger där den streckade linjen svänger i övre vänstra hörnet på ritningsutsnittet.GS planerade att bygga den nya förbindelsesträckan enkelspårig med ett mötesspår (troligen vid nuvarande Älvsborgsplan). Vid begravningsplatsen skulle det bli ett stickspår. 

Mellan Slottsskogsgatan och Älvsborgsgatan gick Långedragsvagnarna de första åren på en provisorisk slingrande enkelspårig sträckning, detta på grund av gamla hus som stod ivägen för Karl Johansgatans framdragning    ["Göteborgsmiljöer genom åren: Jaegerdorffsplatsen" i Ringlinien 2012 nr 3 sid 8 - 21]

Området väster om slutstationen för linje 3 och 4 var under linjens första decennium rena glesbygden. Bilden nedan visar "en spårvägsmans jordafärd" på Älvsborgsgtan omkring 1910. Dubbelspår att döma av kontaktledningen  [Göteborgs region- och stadsarkiv]


Vid Västra Begravningsplatsen lades ut ett stickspår, i närheten av det på ritningen ovan markerade läget, dock förstås med anslutning från Fridhemsgatan. Vid detta spår fanns en stenkross, i varje fall år 1909 när stora delar av Långedragslinjen byggdes ut till dubbelspår.  Sten till bankfyllnad kom från sprängningarna för Stigbergskajen. Vid Johannesplatsen hade anlagts ett stickspår, där sprängstenen lastades på GS godsvagnar för vidare transport till krossanläggningen. Stickspåret ersattes 1934 av en slinga, som slopades 1978. [RIL 1995-2 sid 24 ff]


Långedragslinjen

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 16 november 2014