Odenplan

Januari 2013

Nedgångar till före detta Spårvägsmuséet:

Juli 2014

Ovan: Ny nedgång håller på att färdigställas. Nedan: Provisorisk nedång har stängts.

Juli 2016

Förberedelserna för anknytningen till pendeltågstunneln Citybanan fortsätter


Uppgången mot Västmannagatan


Detta kanske blir en hiss ner till pendeltågsstationen?


Ny rulltrappsförbindelse i samma plattformsände som uppgång Västmannagatan


Gott om godsaksautomater. Den här automaten står framför den tidigare nedgången till spårvägsmuséet. Detta museum var under flera decennier inrymt i ett skyddsrumsutrymme under plattformen.


Spårvagnshjul runt den nu helt igensatta trappan ner till f d spårvägsmuséetDessa trappor, på andra sidan om den upphöjning där en hästspårvagn var placerad, användes inte under spårvägsmuseitiden. Antagligen var de tänkta att i krigstid utgöra ytterligare en förbindelse till skyddsrummet

I närheten av uppgången mot Odenplan och Norrtullsgatan finns två rulltrappsförbindelser med pendeltågen
Tunnelbanan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 maj 2021