Basfakta

SJ Banlära, 1915 - 1916. Avsnitten om växel- och signalsäkerhetsanläggningar, vägskydd och telekom

SJ Kompendium för signalavdelningens reparatörskurs, 1950   Bilagor  Författare: Lundberg   Skannade av ULJ

SJ Signalteknisk handbok, 1968

SJ-kartor med uppgift om signalsäkerhetsanläggningar, 1919  1927

SJ-grafik över alla signalsäkerhetsanläggningar 1918

Signalritningar och bangårdsskisser mm, främst från SJ elektrotekniska byrå [Huvudsakligen via Sveriges Järnvägsmuseum]

SJ årsrapport för Säkerhetstjänsten samt rapporter om olyckor

SJ årsrapporter från trafikavdelningen

SJ tidtabellsbok del A, tredje distriktet (Sydsverige), utdrag 

Grafiska tidtabeller                  

Sveriges statsbanor: Tågförbindelser med utlandet den 2 juni - 28 september 1957, utkast

 SJ indelning i distrikt och sektioner, 1961 - 1962

Säkerhetsordning mm för alla koncessionerade enskilda banor 1954 [Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen] Svenska Järnvägsföreningens instruktion för brovakter (Brovi) 1936

SJ Allmän ställverks- och blockinstruktion Asb 1939 (uppdaterad till 1954)

Statens Järnvägars vägvaktsinstruktion (vävi) 1959

SJ instruktion för signalreparatörer (Sirpri) 1944

SWB instruktion för signalmästare 1916

EJ telegrafordning (Tlo) 1919

Statens Järnvägars instruktion för plattformsvakter (spärrvakter) 1910

Rapier's uppsats om signaler och förregling, 1874

Langdon's bok om järnvägstelegrafi, blocksystem mm 1877

von Webers bok om telegraf- och signalväsendet 1867

Clauss: Ueber Weichenthürme und verwandte Sicherheits-Vorrichtungen für Eisenbahnen , 1878

Kolles tyska bok om ställverk 1888

Schuberts die Sicherungswerke im Eisenbahnbetribe  1900

SJK fotoerbjudanden

SJK bibliotek och arkiv

Artiklar i Järnvägsteknik, TÅG mm


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 22 januari 2016