Bergslagernas Järnvägar - telekommunikationer

Telegraf och telefon under de första femtio åren 

[Ahlberg 1923 sid 167 - 170]

Telegraf

1875 - 1876 byggdes en första linje Falun - Filipstad - Göteborg. Den gick delvis på telegrafverkets stolpar längs landsvägarna. 1923 hade BJ lagt om sina telelinjer till egna stolpar, förutom mellan Borlänge och Domnarvet och på sträckan Öxnered - Skräppekärr (nära Lärje) där telegrafverkets stolpar utefter järnvägen utnyttjades.

Den första linjen var ansluten till alla stationer och kallades stationslinjen.

1882 kompletterade man med en direkt linje på sträckan Göteborg - Åmål. 1897 - 98 byggdes direkt linje Åmål - Falun. Till den direkta linjen var endast Falun, Borlänge, Ludvika, Filipstad, Kil, Åmål, Mellerud, Öxnered och Göteborg anslutna.  1898 fick dock alla stationer trelägesväxlar så att de vid behov kunde  använda den direkta linjen.  Senare  insattes istället omkastningsreläer, vilka hade fördelen att stationerna även de de var anslutna till direkta linjen kunde höra anrop på stationslinjen.

1916 tillkom ytterligare en direktlinje mellan Åmål och Göteborg, med fullständiga "apparatuppsatser" på samma stationer som den tidigare.

1921 uppsattes ytterligare en telegrafledning Lärje - Olskroken - Göteborg. Denna var tänkt som en första etapp i en särskild linje för tåganmälningar.

Under de första åren användes visartelegraf på enstaka sträckor, till exempel Upphärad - Nygård. I övrigt har endast Morse-apparater förekommit.

Telegrafledningarnas  sammanlagda längd ökade mellan 1880 och 1922 från 494 till 1 206 km, och antalet Morse-apparater från 52 till 88.

Telefon

Bantelefonlinjer tillkom 1900 - 01 Falun - Daglösen (46 apparater) och Filipstad - Mellerud (55 apparater). Apparaterna var seriekopplade, vilket gav låg ljudkvalitet. 1902 - 03 infördes därför ett nytt system med dubbelledning och avgreningar till apparaterna. Den nya ledningen omfattade hela linjen.

1922 omfattade bantelefonen 508 km dubbelledning, 302 apparater coh 35 anknytningsväxlar. Dessutom fanns 30 portativa tågtelefonapparter för att kunna kommunicera från tåg som blivit stående ute på linjen.

I början av 1920-talet fanns dessutom 175 anknytningar till det allmänna telefonnätet.  Inledningsvis, när de lokala telefonnäten inte var sammankopplade, hade BJ emellertid  varit restriktiv mot sådana telefoner. T ex tyckte man 1891 inte att det var nödvändigt med telefonabonnemang för Trollhättan station - de kunde ju låna telefonen på järnvägshotellet!
 
Transmissionslinjer

Stolpavstånden var ursprungligen större än på K. Telegrafverkets linjer. Senare minskades avstånden i allmänhet.

Telegrafledningarna var utförda av galvaniserad järntråd.


Källor

[Ahlberg 1923] Ahlberg, Vincent:  "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872 - 1922. Historik II"BJ-sidan

Startsidan


Sidan uppdaterad den 30 april 2005