Bergslagernas Järnvägar

GSG vinjett BJ var den av de största enskilda järnvägen i Sverige. Aktiemajoriteten innehades av Göteborgs stad. 1908 köpte BJ in aktiemajoriten i Gävle - Dala Järnväg, och samma år började BJ, GDJ och SWB samverka i form av Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gävle. SDJ blev också medlem. Bilden till vänster är från en broschyr utgiven 1912. Denna gemensamma förvaltning upplöstes emellertid. BJ, GDJ och SDJ (Södra Dalarnes Järnväg) gick istället samman i trafikförvaltningen Göteborg - Dalarne - Gäfle (GDG).      BJ elektrifierades 1939 - 46. 1948 införlivades GDG-banorna med SJ.

Bana

Signaler och signalering

Säkerhetsanläggningar

Telekommunikationer

Trafik

Taxa 1891Bandelar och trafikplatser

Göteborg - Lärje
Kil - Ludvika samt Filipstad
Agnesberg - Kil
Ludvika - Falun
GSG-nätet 1912
Kartan är från en broschyr utgiven 1912 (SJK arkiv)

Växling med jeep på GDG-banorna

BJ historik II 1922


Startsidan


Sidan uppdaterad den 17 december 2019