Bergslagernas Järnvägar - trafikGSG tidtabell 1912
Till vänster och nedan utsnitt ur en broschyr utgiven av  Trafikförvaltningen Göteborg - Stockholm - Gäfle 1912 (SJK arkiv).

Tidtabellen visar  att huvudsakliga router för  de snabba tågen var Göteborg - Gävle och Göteborg - Oslo (Christiania). Direktvagnar fanns Göteborg - Ludvika - Stockholm - även restaurantvagn. Man kan undra om någon åkte hela sträckan - möjligen fanatiska motståndare till statlig järnvägsdrift?

 GSG priser mmNedan utsnitt ur grafisk tidtabell nr 107 som gällde från och med den 22 maj 1937 (SJK bibliotek).  De svarta punkterna vid korsningen mellan vissa stations- och tåglinjer visar att stationen var obevakad.  BJ verkade använda  obevakad körning i ungefär samma omfattning som motsvarande SJ-banor. 
Grafisk tidtabell 1937

 
BJ-sidanStartsidan


Sidan uppdaterad den 27 april 2005