Bergslagernas Järnvägar Kil - Ludvika

Deje

1908 fick KMJ tillstånd att överföra normalspåriga vagnar på smalspåriga transporttrallor. 1915 medgav BJ att vissa spår fick göras treskeniga [Ahlberg 1923 sid 150]

Ställdalen

BJ och FLJ hade länge var sin station.

Bilden nedan: Hörkens stationshus och ställverk [Ahlberg 1923 sid 182]

Stationshus och ställverkBangårdsskisser och andra ritningar


Källor

[Ahlberg 1923] Ahlberg, Vincent:  "Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872 - 1922. Historik II"


BJ-sidan


Startsidan


Sidan uppdaterad den 27 april 2005