Bergslagernas Järnvägsaktiebolag 1872 - 1922

Historik II

På uppdrag av bolagets styrelse utarbetad av Vincent Ahlberg

Göteborg 1923  Innehåll, inledning
Allmän översikt. Järnvägens tillkomst
III Organisation
IV Anslutning till trafikförvaltning
V Anslutning till föreningar
VI Bolagets intresse för tillkomsten av anslutningsbanor
VII
Bana och byggnader
Underbyggnad, överbyggnad, hägnad
Vägar, viadukter, ledningar, broar mm
Stationer
Signal- och säkerhetsanläggningar, bangårdsmaskinerier
Telegraf- och telefonanläggningar, planteringar
Byggnader
VIII
Rullande materiell
lokomotiv
person- och postvagnar, resgodsvagnar, ångfinkor
godsvagnar, specialvagnar, ång- och motordressiner
rullande materiellens utnyttjande
IX Statskontroll
X
Trafikens utveckling
orientering i trafikområdet
persontrafik
godstrafik
tidtabellens utveckling
trafik under strejker
samtrafik, postskötsel, postbefordran, hotell och restauranger, två märkesmän
XI Ekonomi
XII
Personalförhållanden
antal befattningshavare, arbetsuppdelning, löner, förmåner, allmänna bestämmelser
åtgärder till gagn för personalen
XIII Befokningsförhållandena i de av Bergslagsbanan genomlupna kommunerna
XIV Innehavare av vissa befälsposter vid färdiga bananStartsidan

 

Sidan uppdaterad den 14 december 2019