Rimbo - signalsäkerhetsanläggningar


Den numera utplånade järnvägsknuten Rimbo hade förmodligen aldrig något ställverk med centralt omläggbara växlar. Från slutet av 1940-talet har det dock funnits någon typ av centrallås eller liknande.

På 1920-1930-talen fanns semaforer vid alla fyra infarterna. I 1924 års tjänstetidtabell omnämns att infarten från Norrtälje skyddades av en tvåvingad signal, medan de övriga var envingade. Vissa tågvägar tycks ha varit förreglade. 1947 hade en del tågvägar ändrats. 1954 var det ljussignaler vid infarterna (för infarten från Uppsala saknar tjäntetidtabellen helt uppgift om signal).   [Uppgifter sammanställda av Ulf Pålsson]

Enligt en uppgift skall ett elektromekaniskt ställverk ha tagits i bruk 1946, och ljusinfartssignaler 1952 [Vinberg, Johan (red) "Lennabanan" 2004, sid 150 f]. Det verkar dock långsökt att ljussignalerna skulle ha kommit först sex år efter det elektromekaniska ställverket; från omkring 1930 installerades i Sverige normalt aldrig semaforer  i samband med elektriska säkerhetsanläggningar. En trolig tolkning är, att en delvis elektrisk anläggning (men inte vad man oftast kallar elektromekaniskt ställverk) 1946 tagits i bruk för infarterna från Stockholm och Norrtälje, och att de andra två infarterna fått ljussignaler 1952.  Bangården byggdes om i samband med elektrifieringen av linjen från Stockholm 1946 [Landin, C.A:  "Ombyggnad av Rimbo bangård vid Stockholm - Roslagens Järnvägar",  Meddelanden från S.E.J.I.F. nr 217 1948 s 14 ff]. Artikeln om ombyggnaden innehåller dessvärre inga uppgifter om signalsäkerhetsanläggningarna, 

Fram till åtminstone 1970-talet fanns en kur på en av plattformarna. Den innehöll ursprungligen någon typ av centrallåsapparat eller knappställverksapparat, men det fanns inga centralt omläggbara växlar. I mitten av 1970-talet, när bangården delats upp i en RB- och en SJ-del, fanns istället en betydligt mindre apparat, med K16-lås för att frigöra förbindelsen RB-SJ.  Stationen saknade då infartssignal, men det fanns en dvärgsignal som visade att växeln till rundgångsspåret för RB slöt  [Diverse uppgifter i Postvagnen]

Tåg
Bilden ovan visar ett tåg klart för avgång mot Stockholm den 20 februari 1977. Dessvärre syns varken kur eller signaler. 

I SJK arkiv finns en signalritning, SJ 39 DRS Sia 23-001, Ebrsi 1465-110, uppgjord 1950, ändrad senast 1961 (SJK arkiv). Ritningen återges på länkarna nedan:

Uppsala-Hallstaviksänden

Stockholm-Norrtäljeänden

Hela ritningen [Järnvägsmuseet]

Enligt denna ritning tycks det ha funnits en del spårledningar och elektriskt låsta växlar vid de elektrifierade linjernas infarter. Signalerna här manövrerades från kuren på en av plattformarna.  I andra bangårdsänden fanns inga sådana anordningar, och infartssignalerna där manövrerades från en apparat på ett skåp. Det finns en bild på en sådan enkel manöverapparat. De två yttersta växlarna vid infarten från Hallstavik tycks ha varit låsta med kontrollås.

Förreglingstabell        Kabelplan [Järnvägsmuseet]Roslagsbanan


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 21 april 2018