Roslagsbanan - Telekommunikationer 

Detta avsnitt bygger, där annat ej anges, på [SRJ 1950]

Telegraf

Morsetelegraf fanns redan från starten. Det finns inga uppgifter om visartelegraf. Sista morseförbindelsen var på banan till Hallstavik, fram till 1945. På huvudlinjen hade telegrafen slopats redan 1940.

Telefon

Telefon för lokal trafik fanns 1920 på hela nätet utom Österskärslinjen (där kom bantelefonen 1923).  1920 började telefon användes även på längre sträckor i form av selektortelefon enligt ett amerikanskt system. 1934 började man införa ett LM-tillverkat selektorsystem, som 1944 hade ersatt det amerikanska över hela nätet.

1935 kom en automatisk telefonväxel istället för den tidigare helt manuella.

Transmissionslinjer

De ursprungliga järntrådarna ersattes av koppar, och 1936 - 38 ersattes blanktråden av kabel mellan Stockholm och Roslags Näsby. Kabeln hade 14 trådpar och hängdes upp i kontaktledningsstolparna, detta för att undvika risk för  elektrolys genom den elektriska tågdriftens återgångsström. 

Trafikantinformation

Högtalare  installerades vid Stockholm Ö 1934. Senare utsträcktes systemet till Engelbrektsplan. Stocksund, Dj Ösby, Rimbo och Norrtälje fick också lokala högtalaranläggningar.

På Djursholmslinjerna installerades 1947 högtalare som medgav centralt utrop till hållplatserna.

 

Sidan uppdaterad den 19 januari 2006

Roslagsbanan

Startsidan