Roslagsbanan - Vägskydd

Bommar och kryssmärken
Bilden ovan, från Sveriges Järnvägsmuseum, visar plankorsning med mekaniska bommar. Järrnvägsmuseums kopia var spegelvänd jämfört med bilden ovan, men kryssmärket med texten "Järnvägöfvergång. Se upp för tågen" stod tydligen till höger om vägen. Ulf Pålsson medelar att bilden måste vara tagen vid korsningen med Sveavägen. Stationen ligger bakom fotografen. Bilden är tagen i riktning mot nuvarande Djursholms Torg.  Bilden är tagen förre 1925; då infördes automatiska ljussignaler.  Vid den vänstra bommen finns en vridlykta och en vägsignalskärm.

Järnvägsöfvergång. Se upp för tågen Till vänster detaljbild på tidigt kryssmärke, troligen taget vid SRJ att döma av kontaktledningens utseende.  Odaterad bild från Sveriges Järnvägsmuseum

Viktigare vägkorsningar:   [tdt 1937 sid 14]

För sträckorna närmast Stockholm anges

km 5+030 Stocksund, Vasavägen:  Fällbommar
km 5+600 Mörby: Fällbommar
km 6+780 Ösby: Fällbommar
km 7+970 Ekeby: Fällbommar
km 9+960 Enebyberg: Ljussignaler
 Sidan uppdaterad den 9 april 2006


Roslagsbanan

Startsidan