Saltsjöbanan - rullande materiel

På 1970-talet var de ursprungliga motorvagnarna sextio år gamla och om järnvägsdriften skulle fortsätta behövdes ny materiel. Pendelågsvagnar, danska S-tågsvagnar och tunnelvagnar var påtänkta när Saltsjöbanans gamla vagnar skulle ersättas på 1970-talet. För S-tågsvagnar fanns två alternativ:

Tjänsteutlåtande från landstingets trafikkontor, mars 1974   [Vägverkets handlingar i Riksarkivet]

Bilaga 2 till föregående - från AB Saltsjöfart     [Vägverkets handlingar i Riksarkivet]

Skrivelse från AB Saltsjöfart till Vägverket sept 1974    [Vägverkets handlingar i Riksarkivet]Provkörning med C8-vagnar maj 1975

Arrangemang för att låta vagnar stå obromsade   [Vägverkets handlingar i Riksarkivet]Saltsjöbanan


Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 januari 2020