SWB Ängelsberg - Kärrgruvan med bispår Norberg - Klackberg, signalsäkerhetsanläggningar mmEnligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4)  2

Plats
Förregling
OK1
Signaler
Vägskydd
Övrigt
Andra källor
(Ängelsberg)


vägövergångSvängbommar, särskild vakt. Bör i SJ regi ändras till fällbommar skötta från Ängelsbergs station


Ängelsbergs bruk, lastplats
En växel i huvudspår, förreglad med huvudsignal

(Snyten)
Tillhör SJ

Högfors station
Förreglad
N


Bispår till Högfors och Persbro AB:s masugn

Norbergs station
Norra ingångsväxeln är i beroende av huvudsignalen. I övrigt ingen förregling.Från stationen utgår spåret till Klackberg. Vid detta spår finns en växel å linjen, låst med hänglås, för förbindelse till Storgruvan. En annan linjeväxel ger förbindelse till Östanmossens anrikningsverk.  

I Klackberg finns för infarterna från Norberg resp Kärrgruvan två huvudsignaler i beroende av varandra. 

vägövergångbevakad av särskild vakt


Mossgruvan
En förreglad växel på linjen.Lastspår till Spännarhyttan.

vägövergångLjussignaler


Kärrgruvan station
Ingen förregling.

En huvudsignal för infart från Norberg.
Lokal ställbara fällbommar skötas av trafikavdelningens personal.
Spel för fällbommar och huvudsignaler bör flyttas till stationshus.
Stationsföreståndaren tillhörde KNJ och var dess trafikchef. Övrig stationspersonal anställd av  SWB [PM ta 1939 s 17]
1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stil

Det fanns en del rälsbusshållplatser; enligt 1941 års tjänstgöringstidtabell bland annat Hackspettsbacken, Ängelsbergs bruk  och Mauritz backe.


Till höger signaltabeller för bland annat de aktuella linjerna, ur tjänstgöringstidtabellen 1936.

Alla stationer hade förreglade tågvägar, förutom Norberg och Kärrgruvan i riktning norrut.  I riktning söderut fanns försignaler vid samtliga platser. Den kraftfullare utrustningen för sydgående trafik motiverades säkerligen med att de latade tågen gick i den riktningen och att banan lutade mot Ängelsberg.

Vid sidospåret Norberg - Klackberg fanns skivsignaler med en vinge som syntes när siganlen visade kör. Uppenbarligen ett sätt att komma runt problemet med att skivsignalerna annars var "osynliga" när skivan stod parallellt med spåret.
Teckenförklaring
Signaltabell

Nedan bangårdsskisser, uppdaterade 1935 (SJK arkiv)

Högfors - Kärrgruvan
Kärrgruvan: Kajen längst uppe till vänster märkt Malm

Klackberg: Blyertsnotering Samtliga kajer fylla av malm. Kanske hade gruvorna tillfälligt avsättningsproblem när inventeringen gjordes, eller var det normalt att kajerna användes för malmlagring? I varje fall ansågs det uppenbarligen vara ett hinder för att använda lastkajerna för militärtransporter.
Klackberg


Huvudsidan för SWB
 

StartsidanSidan uppdaterad den 9 februari 2005