Stockholm - Västerås - Bergslagens Järnvägar  SWB

Övergick till SJ 1945 efter flera års besvärliga förhandlingar.  Kartor och annan information finns på Rolf Stens webbplats.

Syftet med mina webbsidor om SWB är främst att behandla signalsystem och säkerhetsanläggningar. Eftersom  säkerhetssystemen har till uppgift att möjliggöra säker och effektiv trafik är det givetvis också intressant att i någon mån studera trafiken. Telekommunikationerna måste också behandlas; de är en förutsättning för säkerhet på linjen och styrning av trafiken.

Tidigare publikationer om SWB är bland annat SJK:s bok om den rullande materielen, och Blommes skrift om Västerås trafikområde och dess föregångare. I övrigt finns inte mycket information tillgänglig, och för att ge en bakgrund har jag valt att översiktligt behandla även andra aspekter av SWB än de signal- och trafikrelaterade. Jag har främst inriktat mig på de sista 10 - 20 åren som SWB var i enskild ägo. När det gäller signalsäkerhetsanläggningar längs banan behandlas även tiden efter förstatligandet. 

Bana

Signal- och säkerhetsanläggningar

Telekommunikationer

Rullande materiel och maskintjänst

Trafik  

Detaljbeskrivningar för olika sträckor

Tomteboda  - Spånga

Bromsten

Spånga - Hässelby villastad och Sundbyberg - Ulvsunda

Spånga - Tillberga

Tillberga - Köping

Tillberga - Vansbro

Kolbäck - Ramnäs

Tillberga - Sala

Ängelsberg - Norberg

Enköping - RunhällenDriftplatssignaturer 
SWB tidtabellsbok 1941, sid 21

Signalordning 1913 (utdrag ur Tjänstgöringsreglemente)

Instruktion för signalmästare 1916


Källor till SWB-sidorna

"SWBJ: Redogörelse för trafiken", olika år, tryckt skrift

[BOH] "SWBJ: Bana och husbyggnader, olika årgångar, ingår delvis i "Redogörelse för trafiken", SJK arkiv

[SRB] "Stockholm - Västerås - Bergslagens nya järnvägsaktiebolag: Styrelsens  och revisorernas berättelser", olika årgångar, tryckta,

[NBA]  SWB Nya byggnader och anläggningar, olika årgångar, SJK arkiv

"Stockholm - Västerås - Bergslagens järnvägar. Lokomotiv - och Vagnpark den 31 december 1939", tryckt skrift, Stockholm 1940

PM till förstatligandeberedningen,  SJK arkiv: [Blomme 1973] Blomme, Bertil: "Från SWB till Västerås trafikområde. Historik", Stockholm 1973

Blomme 1974] Blomme, Bertil: "Från SWB till Västerås trafikområde", Västerås 1974

[Berglund 2007]  Berglund, Rickard:   "Ställverk vid SWB", ÖSJ-bladet 2-2007 sid 74 - 76
 

StartsidanSidan uppdaterad den 10 december 2016