SWB Tillberga - Sala, signalsäkerhetsanläggningar mm


Enligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4)  2

Plats
Förregling
OK1
Signaler
Vägskydd
Övrigt
Andra källor
Hedenberg
Oförreglad


Vägövergång sköts från stationen


Labacken hållplats

OK

Vägbevakning
Förutom vägbevakningen ständigt obevakad "med anordningar härför"

Ransta
Kontrollåsta växlar

Ljushuvudsignaler

Inga spårspärrar

Tärna
Oförreglad

Plattformssemafor
Två vägöverångar med tvp bomvakter. "Torde kunna skötas från en plats av en vakt"


(Sala)




Tillhör SJ

1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stil



Till höger signaltabell ur tjänstgöringstidtabellen 1936.

Det framgår att de tre mellanstationerna då fortfarande var oförreglade och  hade T-semafor (plattformssemafor). Ransta fick uppenbarligen sina ljushuvudsignaler  först i slutet av 1930-talet.

Lastplatsen Labacken var förreglad; en förutsättning för obevakad körning.


Teckenförklaring
Signaltabell

Bangårdsskisser uppdaterade 1935 (SJK arkiv)
Hedensberg - Tärna


Huvudsidan för SWB
 

Startsidan



Sidan uppdaterad den 9 februari 2005