SWB Kolbäck - Ramnäs, signalsäkerhetsanläggningar mmEnligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4) 2

Plats
Förregling
OK1
Signaler
Vägskydd
Övrigt
Andra källor
Hallstahammar
Oförreglad. Huvudsignaler skötas elektriskt från stationen

Växel- och signalsäkerhetsanläggningen omändrad 1935 [NBA]

Plattformssemaforen byttes 1935 mot huvudljussignaler utanför yttersta växlarna [BOH]
Fällbommar för vägövergång invid stationen, sköts av särskild vakt, men bör i SJ regi skötas från stationen av trafikavdelningens personal
Överdimensionerat stationshus. Bruket transporterar till stationen med elackumulatorlk på decauvillespår, men normalspårig anslutning är under byggnad. 
Direkt spårförbindelse till bruket var under byggnad från en punkt på linjen mot Surahammar. Avsikten var att lägga in  skiljeväxeln i knappställverket, "som f n endast omfattar strömbrytare för huvudljussignaler" [PM ta 1939 s 17]

Växel- och signalsäkerhetsanläggning anlagd (= utbyggd?) 1940 för nyinrättade industrispår [SRB 1940]
Klinbo hållplats
utan sidospår

två vägövergångar med ljussignaler


Surahammar
Oförreglad, Huvudsignaler och fällbommar i båda ändar av stationen skötas elektriskt från stationshuset.

Växel- och signalsäkerhetsanläggningen omändrad 1935 [NBA]

Plattformssemaforen byttes 1935 mot huvudljussignaler utanför yttersta växlarna [BOH]
Elektriska fällbommar 1935 [NBA]
Vattentorn, ej i bruk.

vägövergång med ljussignaler


nedlagd grusgrop


1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stil


Till höger signaltabeller för bland annat den aktuella linjen, ur tjänstgöringstidtabellen 1936.

I riktning söderut fanns försignaler före både Surahammar och Hallstahammar. I båda fallen stod försignalen 550 meter före huvudsignalen. Att försignaler saknades för tåg på väg norrut motiverades säkerligen med att dessa tåg hade motlut. I 1941 års tidtabellsbok hade tillkommit en lastplats Hallstahammars bruk strax norr om Hallstahammar. Denna lastplats hade huvudljussignaler i båda riktningarna. Signal B, som gällde för tåg söderut, fungerade även som försignal till Hallstahammars infartssignal D. När det visades körsignal i infarten till Hallstahammar visade signal B ett fast grönt sken. När det var stopp vid infarten till Hallstahammar visades körsignal vid bruket med blinkande grönt sken.  Om signal D visade stopp skulle lokföraren ringa tågexpeditören i Hallstahammar efter två minuter, och kunde då få tillstånd att varsamt passera lastplatsen.   

Teckenförklaring
Signaltabell


Bangårdsskisser, uppdaterade 1935 (SJK arkiv):
Hallstahammar - Ramnäs Kyrkoby
Fabriksspåret i Hallstahammar har en uppgift om 285 m, bruksspåret i Surahammar omkring 800 m.Huvudsidan för SWB
 

StartsidanSidan uppdaterad den 9 februari 2005