SWB telekommunikationer


Kungl järnvägsstyrelsens förstatligandeberedning nämner i sitt PM angående Stockholm - Västerås - Bergslagens järnvägar, daterat den 2 december 1939:Nedanstående avsnitt baseras, där annat ej anges,  på "Uppgift över S.W.B. telegraf- och telefonförbindelser samt egna stolplinjer" daterad den 18 december 1939 och underskriven av telegraf- och signalingenjören i Västerås. Bilaga till PM till förstatligandeberedningen. SJK arkiv:

Transmissionslinjer

Egna stolplinjer fanns Tomteboda nedre - Tillberga -  Ludvika/Västerås samt diverse korta sträckor, bland annat sidolinjerna till Ulvsunda och Hässelby villastad. Totala längden av de egna stolplinjerna var 253 km.

Mellan Stockholm och Tomteboda nedre hade SWB en egen jordkabel, "av äldre typ". Dessutom fanns ett flertal inlednings- och andra svagströmskablar vid banan.

På övriga sträckor hade SWB och Telegrafverket gemensamma stolplinjer.

Telegraf

Telegrafförbindelser (enkeltrådig, järntråd 4 mm) fanns Totala längden tråd för telegraf var 799 km.

Det fanns 100 morseapparater i bruk samt cirka 30 reläer.

Morsetelegrafen fanns kvar till 1945. I Köping fanns dock fram till 1950-talet en visarapparat för KURJ  [Blomme 1973 sid 86 f]

Telefon

Telefonledningarna var dubbelledningar

Selektortelefon

L.M. Ericssons system. Linjeutrustningar vid Kungsängen, Västerås och Ängelsberg. Anslutning till automatväxlar vid Stockholm och Västerås. 6 mm2 koppartråd. Totala längden av selektorlinjerna var 288 km. Det fanns 73 selektortelefonapparater och 67 selektorer i bruk.

Selektortelefon tillkom [SRB, BOH]

Automatväxlar


Bantelefon, induktorförbindelser

2.8 eller 3 mm järntråd. Apparater med fem magneters induktor och 2000 ohms ringklockor.

Bantelefon fanns längs alla järnvägssträckor. Normalt var det en linje, med undantag av:


Det fanns också diverse kortare lokala linjer, samt en mystisk linje Tillberga - Tillberga banvakt, 38,1 km dubbelledning!

Totala längden dubbelledning för bantelefon var 620 km, och det fanns ca 470 telefonapprater. Av dessa var cirka 20 gruvtelefonapparater (antagligen placerade utomhus). Det fanns nio mindre, manuella växlar (ej anknytningsväxlar).

Innan selektortelefonen infördes, kunde i viss utsträckning långväga kommunikation ske via bantelefonen. Då krävdes genomkoppling i olika växlar; för exempelvis ett samtal Västerås - Stockholm måste genomkoppling ske i Tillberga, Bålsta och Sundbyberg [Blomme 1973 s 87]

Trafikantinformation

Högtalaranläggningar tillkom i Köping och Enköping 1943 [BOH]

SWB egna planer

Enligt PM till förstatligandeberedningen, oktober 1940, bilaga D, upprättad den 11 juli 1939 av telegraf- och signalingenjören i Västerås:

I samband med slopande av  telegrafen ville man göra följande:

Stockholm - Tillberga - Västerås: De tre - fyra telegrafledningarna görs om till en/två telefonledningar huvudsakligen för tåganmälan. Selektortelefonledningen Stockholm - Kungsängen förlängs till Västerås (koppartråd). Befintliga tre telefonledningar; en selektortelfon, en bantelefon och en telefonledning som endast ingår på stationerna, behålls. Av de båda selektortelefonlinjerna bör den ena endast ingå på de större stationerna.   Jämfört med ovanstående uppgift från 1939 skulle alltså en selektorlinje mellan Kungsängen och Västerås redan ha tillkommit?

Västerås - Tillberga - Ängelsberg - Ludvika: De två telegrafledningarna görs om till en telefonledning för tåganmälan. en ny selektortelefonledning med koppartråd sätts upp. De två befintliga telefonlinjerna (selektor- respektive bantelefon) behålls. Av de båda selektortelefonlinjerna bör den ena endast ingå på stationerna (Menar man de större stationerna? Eller fanns det andra platser än stationer som hade selektortelefon?).  

Ludvika - Vansbro: Eftersom det endast finns en telegraftråd kan den inte användas för telefonförbindelse. Istället kan tråden från den slopade telegraflinjen användas för uppringning av stationerna med summer (antagligen var tanken att kunna anropa stationerna utan kodringning på bantelefonen, vilket skulle minska det säkert störande ringandet i banvaktsstugorna). En selektortelefonledning av koppartråd anordnas.  Befintlig bantelefon behålls.

Västerås - Köping:  Istället för telegrafledningen anordnas en ny telefonledning av järntråd, för tåganmälan. Befintlig bantelefon och selektorlinje behålls.  (Tänkte man sig alltså behålla den enkla telegraftråden och sätta upp en till likadan järntråd för att få en tam-telefon?)

Enköping - Runhällen: Istället för telegrafledningen anordnas en telefonledning, delvis genom uppläggning av ytterligare en telegraftråd, delvis genom framdragning av telefonledning (där telegrafverkets stolpar används). Bantelefon behålls, med kodringning.

Tillberga - Sala, Kolbäck - Ramnäs, Ängelsberg - Kärrgruvan , Spånga - Hässelby villastad, Sundbyberg - Ulvsunda: Telegrafledningen slopas. Ny telefonledning av järntråd anordnas och utrustas med selektorer. Bantelefon behålls.


I PM till förstatligandeberedningen, oktober 1940, påpekas att det vid utbyggnad på sträckorna Enköping - Runhällen, Tillberga - Sala och Kolbäck - Ramnäs borde användas kopparledning 3mm istället för den av SWB föreslagna järnledningen. 
Källor till SWB-sidorna

se huvudsidan för SWB
 


StartsidanSidan uppdaterad den 6 januari 2005