SWB Enköping - Heby - Runhällen, signalsäkerhetsanläggningar mm


Enligt anteckningar från inspektion 1940 (PM till förstatligandeberedningen, bilaga 4)  2

Plats
Förregling
OK1
Signaler
Vägskydd
Övrigt
Andra källor
Vårfru station
Kontrollåsförregling

T-semaforSparrsätra station
Kontrollåsförregling

T-semafor
Två vägövergångar skötas från stationen.


Skensta hlp
Utan sidospår


En vägövergång skött från hållplatsen


Fröshults station
Kontrollåsförregling

T-semafor
En vägövergång skött från stationen


Fjärdhundra station
Ingen förregling

T-semafor
En vägövergång skött från stationen


Revelsta hlp
Utan sidospår

Altuna station


T-semafor
En vägövergång skött från stationen
Vattentorn

Hårsbäcks station
Kontrollåsförregling

T-semafor(Heby station)
Tillhör SJ

Arnebo station
Kontrollåsförregling

T-semafor
En vägövergång skött från stationen


Översävne
Kontrollåsförregling

T-semafor
En vägövergång skött från stationen


(Runhällens station)
Tillhör SJ

1 OK = obevakad körning möjlig        N = nej, stationen måste vara bevakad för alla tåg
2  Mina kommentarer/andra källor än förstatliganderapporten återges med kursiv stil


Nedan ett utdrag ur SWB tidtabellsbok 1941. Skivsignal i Runhällen, T-semaforer vid mellanstationerna och tätt mellan rälsbusshållplatserna!

Tidtabellsexempel

En intressant detalj i Förteckning över tågspår, signalbilder och avstånd i 1941 års tidtabellsbok är att vid Heby finns noterat "växel 13 uppköres eventuellt vid gång mot Runhällen" och "växel 2 uppköres eventuellt vid gång mot Altuna". Kanske mötesspårsväxlar som man för att snabba upp mötena lät tåget själv lägga om vid utfart?Bangårdsskisser uppdaterade 1935


Huvudsidan för SWB
 

StartsidanSidan uppdaterad den 14 maj 2010