SWB: Bromsten 

Bromsten upphörde som hållplats den 16 april 1968. Den fortsatte under ytterligare några månader att vara bemannad för att kunna fungera som blockpost [Ånghwisslan 202 1968-04-29]. En provisorisk automatisk linjeblockering hade några år tidigare införts mellan Sundbyberg och Bromsten, detta för att underlätta tågexpedieringen i Sundbyberg (möjligen också för att kunna lämna Sundbyberg obevakad vissa tider?). Mellan Bromsten och Spånga var det dock fram till en senare tidpunkt under 1968 manuell linjeblockering med blockfält; den sista sträckan i Sverige med detta system. 

De svartvita bilderna nedan kommer från Sveriges Järnvägsmuseum. Årtal saknas, men man kanske kan gissa på någon gång mellan 1945 (elektrifieringen) och mitten av 1950-talet?

Plattform och kiosk
Stationshuset tycks ligga i bakgrunden på bilden ovan. Den rörformade byggnaden ungefär mitt i bilden är antagligen ett skyddsrum byggt av betongringar; fortfarande vanligt på många järnvägsstationer.

Spår omgärdade av bullerplan
Bilden ovan är tagen i oktober 2005, från den viadukt som numera ersatt plankorsningen. Stationshuset skall ha legat till vänster på bilden. Där finns, bakom bullerplanket, ett obebyggt igenvuxet område där dock den hårdgjorda yta som var plattformen kan anas. I övrigt tycks inget av håll- och lastplatsen finnas kvar. Man ser dock att det är ovanligt stort mellanrum mellan spåren. I bildens fond minskar spåravståndet påtagligt. 

Stationshuset

 

Stationshusinteriör

Stationshusinteriör


Plattform
Bilden ovan bör vara tagen vid hållplatsen Solvalla. Där stannade tåg endast i samband med travtävlingar. Det finns en plankorsning bakom fotografens rygg. Bommarna där var sedan början av 1930-talet eldrivna, och manövrerades normalt från Bromsten, cirka 500 meter bort. Vid tävlingar fanns dock en lokal vägvakt.  Bilden nedan visar samma plats i oktober 2005. I nedre högra hörnet syns ett växeldriv för en av växlarna vid kryssväxelstationen Duvbo, som etablerades här i samband med att SL-trafiken startade i slutet av 1960-talet.
Spår, växlar, kontaktledningsbryggor


Nedan enkla skisser av spåranläggningarna vid bland annat Bromsten, 1935


Stationsskiss

En webbsida om Bromsten

SWB-sidan

Startsidan


Sidan uppdaterad den 6 juli 2018