GRUPP 7

BOGGIERNA

Boggien enligt bild XIII består av en helsvetsad ramkonstruktion 1 av plåt med två sido- och två tvärbalkar, försedd med glidskenor 2 av stål vid infästningsställena för hjulaxlarnas lagerboxar; två vaggor 3 av sammansvetsade u-balkar; två centrumpannor 4, pendlande upphängda vid vaggorna, för korgens uppbärande; fyra spiralfjädrar 5 vid vaggornas respektive ändar; fyra bärande halveliptiska bladfjädrar 6; fyra spiralfjädrar 7 mellan lagerbox och boggieram; två st. driv- eller löpaxlar 8 med hjul samt bromssystem verkande invändigt på alla fyra hjulen. På bilden synes även reaktionsstaget 9, som överför drag- och bromskrafter mellan boggie och karosseri

I detta sammanhang må särskilt omnämnas att eventuellt utbyte av fjäderbultarna för de halveliptiska fjädrarna torde stöta på svårigheter, enär det erfordras, att fjäderänden pressas mot lagerboxen respektive boggieramen. Med lätt tillgängliga medel kan för detta ändamål ett enkelt verktyg tillverkas, såsom visat å bild XIV.

För boggiernas skötsel gäller att samtliga lagerytor skola vara väl oljade, samt att lagerboxarnas glidskenor skola vara insmorda med fett. Se vidare smörjningsschemat, bild XXXIII.


Nästa avsnitt

Yo8-sidan

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2006