1944 års signalkommitté

Under första hälften av 1940-talet uppstod det inom SJ ett behov av allsidig utredning av problemen med jordmagnetiska störningar på spårledningar, standardiserade reläställverk för små och medelstora stationer mm. Lösningen blev en signalkommitté med representation från både den signaltekniska sidan och trafiksidan inom SJ.  1956 var man klar med utredningen av spårledningarna, och gav ut den tryckta publikationen  "Det tekniska utförandet av signalanläggningar vid Statens Järnvägar Del 1: Spårledningsteknik". 1968 kom del 2, som på några få sidor behandlade allt som inte gällde spårledningar.  1970 avvecklades kommittén, och motiverade själv detta med att ledamöterna uppnått hög ålder och i flera fall även avlidit.  

Utöver boken om spårledningsteknik gav kommittén bland annat ut en signalteknisk handbok.

Protokoll och annat material borde finnas i Riksarkivet men saknas dessvärre till största delen. Även sådant som finns upptaget i arkivförteckningarna tycks huvudsakligen ha gått förlorat. Dessbättre bevarade en tjänsteman på SJ elektrotekniska byrå, Ove Grundstedt, kopior på mycket material inom det elektrotekniska området. Grundstedt arbetade med elmatningen (omformarstationer och liknande) så signaltekniken låg egentligen utanför hans område, men likväl blev mycket material från 1944 års signalkommitté bevarat, och finns nu hos Sveriges Järnvägsmuseum (såvida det inte av muséet lämnats över till Riksarkivet för att fylla luckorna där).

Det tekniska utförandet av signalanläggningar vid Statens Järnvägar Del 1: Spårledningsteknik

Innehållsförteckning. Uppdrag och arbetssätt

Rekommendationer. Sammanfattande redogörelse för kommitténs spårledningsundersökningar

Verksamhetsberättelse 1944 - 1969

Bilagor

Säkerhetsanläggningar för små och medelstora stationer

Automatiserad tågkontroll, ATC-system

Utvecklingsarbetet inom ORE avseende ett europeiskt system för automatisk hastighetsövervakning

Rangering av godsvagnar, analys av Hubers rangeringssystem

Störningar vållade av likriktarlok och tyristorlok

Angående störningsmätningar samt Tyristorns egenskaper och deras konsekvenser

Störningar på signal- och teleanläggningar

Källor

Material hos Sveriges Järnvägsmuseum och i någon mån hos Riksarkivet

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 7 februari 2017