Statens Järnvägars Handböcker

SJH 325.1   Signalteknisk handbok

1968

Kap I sid 9 - 26

Förord. Inledning.Säkerhetsanläggningars omfattning, allmänna  konstruktionsprinciper, optiska signaler

sid 27 - 34

Mekaniska ledningar, kontrollås, magnetlås

sid 35 - 57 Växeldriv, låsanordningar för växlar, växelspärrar, växelkontakter
sid 57 - 72 Spårspärrar. Reläer, tidsutlösning, spårledningar, rälskontakter
sid 73 - 78 Skydd mot väder, vind, brand. Underhåll, åtgärder vid fel. Teletekniska anordningar
Kap II sid 79 - 106 Säkerhetsanläggningar på stationer; signaler, spårledningar, växlar, stationsblockering
Sid 107 - 113 Ställverk: Allmänt, illuminerade spårplaner, kraftförsörjning
Sid 114 - 126 Mekaniska ställverk: Vevapparater
Sid 127 - 134 Mekaniska ställverk: Hävstångsställverk, ställbockar
Sid 135 - 150 Ställarställverk
Sid 151 - 174 Reläställverk.  Centralapparater
Sid 175 - 182 Centrallås. Blockapparater. Ibruktagning och handhavande av säkerhetsanläggningar.
Kap III Sid 183 - 190 Linjeblockering
Kap IV Sid 191 - 204 Lastplatser
Kap V Sid 205 - 208 Rörliga broar
Kap VI Sid 209 - 232 Plankorsningar
Kap VII Sid 233 - 260 Fjärrblockering
Kap VIII Sid 261 - 278 Anordningar för rangering av godsvagnar

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 10 april 2009