Instruktioner för personal vid enskilda järnvägar

Utarbetade av Svenska Järnvägsföreningen

Banvakt   Bvi  1921     1936
 
Grindvakt Gvri  1919       Vägvakt  Vävi  1936

Brovakt  Brovi  1936

Lastplatsvakt  Lpvi  1936

Signalreparatör  Sirpri  1936

Telegrafreparatör  Tlrpri  1919


Stationsföreståndare  Stfi   1919      1936

Stationskarlspersonal  Stki  1919

Konduktörspersonal  Knri  1919      1936

Bromsare  Brsi  1919     1936

Växlingstjänsten  Vxi  1936


Vagnsmörjare  Vsmi  1919

Vagnsynare  Vsi  1919

Vagnpersonal  Vpsi  1936

Lokomotivpersonal  Lokpsi  1919     1936

Lokomotivputsare  Lokpi  1919

Ångfinkeldare  Åfki  1919

Lokomotivmästare  Lokmi  1919


Startsidan

Sidan uppdaterad den 20 januari 2024