Ritningsbeteckningar vid Statens Järnvägar

SJ särtryck 188   1918

Anvisningar för produktion och reproduktion av ritningar

Bangårdsplaner

Generalprofiler, undersökningsprofiler, definitiva profiler, arbetsprofiler

Broar

Topografiska och geotekniska beteckningar

Växel- och signalsäkerhetsanläggningar, beteckningar

Elektriska kraft- och belysningsanläggningar, beteckningar

Materialbeteckningar

Textblad

SJ särtryck 330 Rit  1961

Avsnittet om bangårdsplaner

Nytt höjdsystem 1970

 

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 5 augusti  2018