Tag tåget till utlandet

SJ-broschyrer

Tag tåget med direkta vagnar till Belgien    1948 - 1949     1952 - 1955

Tag tåget till Holland   1948 - 1949      1952 - 1955

Tag tåget till England    1948     1952 - 1956

Tag tåget med direkta vagnar till Frankrike   1948 - 1949      1952 - 1956

Tag tåget Sverige - Österrike och Jugoslavien   1952 - 1956

Tag tåget med direkta vagnar till Schweiz    1948 - 1949      1952 - 1953

Tag tåget till Italien    1948      1952 - 1953     1954 - 1956

Tag tåget med direkta vagnar till Tyskland    1948 - 1949     1952 - 1953      1954 - 1956

Tqg tåget med direkta vagnar till Östeuropa    1950

Med "Sassnitzexpressen" till Sydeuropa    1955, 1957

Trelleborg - Travemünde, den populära sommarleden till Kontinenten 1958    1958

Viktigare tågförbindelser Paris - Madrid / Lisboa  1954    1954

Sveriges statsbanor: Tågförbindelser med utlandet den 2 juni - 28 september 1957, utkast

Startsidan