Linbanor kring Älmhult, SmålandFroafälle mosse - Älmhults station, 1,3 km. Från torvströfabrik till omlastningsplats på västra sidan av bangårdens södra del. Banan korsade alltså järnvägslinjerna mot Sölvesborg, Malmö och Kristianstad. Troligen nedlagd senast 1958, då torvfabriken stängdes. Banan finns med på  ekonomiska kartan 1949 

Brokhult (Virehult) torvmosse - Älmhults station, 2,2 km. Bränntorvupptagningen upphörde 1925 och anläggningarna i anslutning till mossen låg i beredskap till 1958, då brytningen återigen började efter att Froafälle mosse var slutbruten. Linbanan skall dock redan 1951 ha sålts till Gysinge för att ersätta brandskadade delar av en 4 km lång torvlinbana mellan Österfärnebo och Gysinge. Ulf Fjeld rapporterade dock i Småbanebladet 4-1986 att en stor del av linan legat kvar på marken tills "för bara några år sedan". Gysinge återanvände väl sina gamla linor


Källor

Fjeld, Ulf: "Svenska industrimotorlok I" 1974Linbanor

Startsidan

 

Sidan uppdaterad den 23 juli 2012